SOMNVS

somnus
Uppslagsord
somnus -ī m.
Definition
sömn, (pl.) drömmar
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
438
Swedish