SOLEO

soleo
Uppslagsord
soleō -ēre -uī -itum
Definition
bruka, vara van
Ordklass
Verb: 2a konjugationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
246
Swedish