SOL

sol
Uppslagsord
sōl sōlis m.
Definition
solen
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
320
Swedish