SOCIVS_1/SOCIVS_2

socius
Uppslagsord
socius -a -um
Definition
gemensam, förbunden; socius -ī m.: kamrat, bundsförvant
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
372
Swedish