SINVS

sinus
Uppslagsord
sinus -ūs m.
Definition
båge, havsbukt, bröstveck, famn
Ordklass
Substantiv: 4e deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
478
Swedish