SINGVLVS

singuli
Uppslagsord
singulī -ae -a
Definition
en i sänder
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
507
Swedish