SIMVL1

simul
Uppslagsord
simul
Definition
på samma gång
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
274
Swedish