SILVA

silva
Uppslagsord
silva -ae f.
Definition
skog
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Djur och växter
Frekvens
234
Swedish