signum
Uppslagsord
sīgnum -ī n.
Definition
tecken, fälttecken
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Krig och fred
Frekvens
261
Swedish