SIDVS

sidus
Uppslagsord
sīdus -eris n.
Definition
stjärnbild, stjärna, årstid
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Luft och eld
Frekvens
359
Swedish