SIC

sic
Uppslagsord
sīc
Definition
så; sīc ... ut: på samma sätt som...
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
79
Swedish