SERVO

servo
Uppslagsord
servō -āre
Definition
bevara, rädda
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Hushållet
Frekvens
289
Swedish