SENTIO

sentio
Uppslagsord
sentiō sentīre sēnsī sēnsum
Definition
märka, känna
Ordklass
Verb: 4e konjugationen
Semantisk grupp
Andra sinnen
Frekvens
302
Swedish