SEMPER

semper
Uppslagsord
semper
Definition
alltid
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
149
Swedish