SEMEL

semel
Uppslagsord
semel
Definition
en gång
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
789
Swedish