SCELVS

scelus
Uppslagsord
scelus -eris n.
Definition
brott
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
154
Swedish