RVS

rus
Uppslagsord
rūs rūris n.
Definition
landet
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
879
Swedish