rogo
Uppslagsord
rogō -āre
Definition
fråga, bedja
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Tal/retorik
Frekvens
551
Swedish