RIPA

ripa
Uppslagsord
rīpa -ae f.
Definition
flodstrand, brink, strand
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Jord och vatten
Frekvens
662
Swedish