REVS

reus
Uppslagsord
reus -ī m.
Definition
anklagad/skyldig till något
Ordklass
Substantiv: 2a deklinationen
Semantisk grupp
Lag och rätt
Frekvens
888
Swedish