revoco
Uppslagsord
revocō -āre
Definition
återkalla
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Umgänge
Frekvens
813
Swedish