REVERTO

reverto
Uppslagsord
revertō -vertere -vertī
Definition
vända åter
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelse
Frekvens
995
Swedish