REPETO

repeto
Uppslagsord
repetō -petere -petīvī -petītum
Definition
åter angripa, hämta tillbaka, återkräva
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Befallningsverb
Frekvens
651
Swedish