RELIQVVS

reliquus
Uppslagsord
reliquus -a -um
Definition
kvarbliven, följande, rest
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
788
Swedish