REGIVS

regius
Uppslagsord
rēgius -a -um
Definition
kunglig
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
561
Swedish