REGIO

regio
Uppslagsord
regiō -ōnis f.
Definition
riktning, gräns, område
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Geografi
Frekvens
585
Swedish