REDDO

reddo
Uppslagsord
reddō -dere -didī -ditum
Definition
återgiva
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Rörelseverb
Frekvens
174
Swedish