RECIPIO

recipio
Uppslagsord
recipiō -cipere -cēpī -ceptum
Definition
återtaga, mottaga; sē recipere: dra sig tillbaka
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -iō
Semantisk grupp
Rörelseverb
Frekvens
319
Swedish