RECENS_1

recens
Uppslagsord
recēns -ntis
Definition
ny, färsk
Ordklass
Adjektiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Tid
Frekvens
781
Swedish