RATIO

ratio
Uppslagsord
ratiō -ōnis f.
Definition
affär, åtgärd, förnuft, lära
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Utbildning/kunskap
Frekvens
256
Swedish