RARVS

rarus
Uppslagsord
rārus -a -um
Definition
sällsynt, gles
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Mått
Frekvens
752
Swedish