QVOTIENS_1/QVOTIENS_2

quotiens
Uppslagsord
quotiēns
Definition
hur många gånger?; så ofta som
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
970
Swedish