QVOMODO_2

quomodo
Uppslagsord
quōmodo
Definition
hur?, på vilket sätt?
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
831
Swedish