QVO_2/QVO_3

quo
Uppslagsord
quō
Definition
vart, dit; för att därigenom
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
305
Swedish