QVISQVE_2

quisque
Uppslagsord
quisque quaeque quidque
Definition
var och en, var för sig; var och en som
Ordklass
Pronomen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
197
Swedish