QVIS_1

quis
Uppslagsord
quis quid
Definition
vem?, vad?, vilken?
Ordklass
Pronomen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
212
Swedish