QVIN_1/QVIN_2

quin
Uppslagsord
quīn
Definition
(konj.) att, att inte; förnekat qui/quae/quod; (adv.) faktiskt
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
456
Swedish