QVIESCO

quiesco
Uppslagsord
quiēscō quiēscere quiēvī quiētum
Definition
vila, hålla sig stilla
Ordklass
Verb: 3e konjugationen -ō
Semantisk grupp
Liv och varande
Frekvens
969
Swedish