QVIDEM

quidem
Uppslagsord
quidem
Definition
just, förvisso, åtminstone
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
136
Swedish