QVEMADMODVM_1/QVEMADMODVM_2

quemadmodum
Uppslagsord
quemadmodum
Definition
på vilket sätt?; såsom, som
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
531
Swedish