QVARE_2

quare
Uppslagsord
quārē
Definition
varför
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
786
Swedish