QVAMVIS_1

quamvis
Uppslagsord
quamvīs
Definition
aldrig så, även om
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
489
Swedish