QVAMQVAM_2

quamquam
Uppslagsord
quamquam
Definition
ehuru, fastän
Ordklass
Konjunktion
Semantisk grupp
Konjunktioner/adverb
Frekvens
644
Swedish