quam
Uppslagsord
quam
Definition
hur, som; (efter komparativ) än
Ordklass
Adverb
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
29
Swedish