QVA_1/QVA_2

qua
Uppslagsord
quā
Definition
var?, hur?, där, på det sättet
Ordklass
Pronomen
Semantisk grupp
Pronomen/frågeord
Frekvens
336
Swedish