PVLCHER

pulcher
Uppslagsord
pulcher -chra -chrum
Definition
vacker
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Syn
Frekvens
569
Swedish