pugno
Uppslagsord
pugnō -āre
Definition
kämpa
Ordklass
Verb: 1a konjugationen
Semantisk grupp
Våld
Frekvens
708
Swedish