PVDOR

pudor
Uppslagsord
pudor pudōris m.
Definition
skamkänsla, förlägenhet
Ordklass
Substantiv: 3e deklinationen
Semantisk grupp
Karaktärsdrag
Frekvens
616
Swedish