PVBLICVS_2

publicus
Uppslagsord
pūblicus -a -um
Definition
folket, statlig, publik
Ordklass
Adjektiv: 1a och 2a deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
517
Swedish