PROVINCIA

provincia
Uppslagsord
prōvincia -ae f.
Definition
förvaltningsområde, provins; uppdrag
Ordklass
Substantiv: 1a deklinationen
Semantisk grupp
Staden
Frekvens
620
Swedish